Na vítání občánků

1.Hajej, nynej, maličké, mama kópí střevíčke, a tatínek pásek za meší vocásek.

2. A stařenka čepičko za to maló slepičko a dědóšek kabátek za slaměnko kadlátek.

Haju, haju, hajuške, šla Maruška na hruške, vzali jí tam kabátek, včil nic nemá na svátek.