Mlenář - Komínek

Mlenář - Komínek

Potkal mlenář komeníka,
nevehnule se vo sebe, dež zavadili,pohádali se.
Mlenář trochu počerněné,
komeník zas pabílené.