Krejčí

Krejčí

Náš Matěj má dlóhé kabát,
kréčí mo ho spravé,
ha be vo ně nezakopl,
hochaval si zdraví.