2.pololetí 2012 - bez názvu

Mlíko dáme kočičce,
kočička nám dá meši,
Meši dáme meškářovi,
meškař nám dá peníze.
Peníze dáme pekařovi,
pekař nám dá chlib.
Chlib dáme žebrákovi,
žebrák nám dá z růží věnec.
Z růží věnec dáme Janíčkovi,
Janíček nám dá zlaté věnec.

Cingi lingi do chalupe
a z chalupe do kocheně
a z kocheně do seknice
a z seknice do postele.

Ingrle,pingrle,ptáčko,
ptáček mně dá slámko.
Slámko dám krávě,
kráva mně dá mlíko.
Mlíko dám kočce,
kočka mně dá mešky.
Mešky dám travířovi,
travíř mně dá peníze.
Peníze dám sedlákovi,
sedlák mně dá réž.
Réž dám menářovi,
menář mně dá móko.
Móko dám pekařovi,
pekař mně dá chlib.

Atd. /Jako u Angli.../

Jedna, dvě, tře, štere, pět,
Honzíčko, cos to jed?
Jedl sem pečeni.
Kdes jo vzal?
V kocheni.
Pročs jo brál, Honzíčko?
Já jo rád, mamičko.

Šla děvečka k ševcovi pro botke:
Ševce, dé mně botke!
Ševc řekl:
Spíš botke nedám,
haž mně doneseš vod prasátka ščetin.
Šla děvečka k prasátku:
Prasátko, dé mně ščetine!
Prasátko řeklo:
Spiš ščetine nedám,
haž mně dovezeš vod mlatců ječmen.
Šla děvečka k mlatcům:
Mlatci, déte mně ječmena!
Mlatci řekli:
Spíš ječmena nedáme,
haž nám dáš vod kráve mlíka.
Šla děvečka ke krávě:
Krávo,dé mně mlíka.
Kráva řekla:
Spíš mlíka nedám,
haž mně nažneš z lóke tráve!
Šla děvečka na lóko,
nažala tam tráve.
Trávo dala krávě,
Kráva dala mlíko.
Mlíko dala mlatcovi,
mlatci dali ječmena.
Ječmen dala prasátku,
prasátko dalo ščetine.
Ščetine dala ševcovi
a švec jí botke dal.

Jiné:
Kdes dal Petrovy klíče?
Hodil jsem je do studně.
Kde je ta studna?
Voli ji vypili.
Kde jsou ti voli?
Na zlatém poli.
Kde je to pole?
U bílého kamena.
Kde je ten kamen?
Spadla baba s kamen.

Kde je ta pinkava?
V lesi.
Kde je ten les?
Dávno shořel.
Kde je ten popel?
Voda jé sebrala.
Kde je ta voda?
Voli ji vepili.
Kde só ti voli?
Zabití.
Kdo je zabil?
Řezníci.
Kde só ti řezníci?
Homřeli.
Kdo je pochoval?
Hrobař.
Kde je ten hrobař?
Homřel. /Atd. pak se libovolně může pokračovat../