Rozsvěcování vánočního stomku v ZOO Brno - Bystrc 2017